Verslag van de activiteiten 2019

STICHTING SCHOOL IN ECUADOR
Verslag van de activiteiten 2019

Algemeen
Stichting School in Ecuador (‘de Stichting’) is op 10 mei 2012 opgericht en ingeschreven in het handelsregister onder RSIN nummer 851650806. De Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften aan de school onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn.

De belangrijkste doelstelling van de Stichting was ook in 2019 het verwerven van gelden t.b.v. het financieel ondersteunen van basisschool Semillero de la Patria 1414 te Guayaquil, Ecuador en het financieel mogelijk maken van projecten op deze school.

De sponsorgelden worden op basis van behoeften van het schoolbestuur naar de bankrekening van de school overgeboekt.


Investeringen en onderhoud
Het jaar begon met een schilderbeurt en het maken en renoveren van veel lessenaars om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Verder is een videosysteem aangebracht, waarmee op afstand de school kan worden geobserveerd, zowel de buitenzijde van het gebouw, als in lokalen.


Ontwikkeling van de school
De verwachting was dat er weer heel veel inschrijvingen zouden zijn, mede omdat – als gevolg van bezuinigingen bij de overheid – staatsscholen werden gesloten. De toeloop was nog groter dan verwacht en er werd een record aantal kinderen van 212 ingeschreven.

Dit leidde ertoe dat alle klassen volliepen. De onderwijsinspectie heeft, zoals ieder jaar, een bezoek gebracht aan de school en stelde dat de kinderen teveel op elkaar zitten en dat klaslokalen moeten worden vergroot. Onduidelijk is nog op welke wijze dit moet gebeuren. Mogelijk zal het aantal leerlingen toch moeten worden beperkt.


Exploitatiebijdragen en andere bijdragen
Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven bieden en andere activiteiten te kunnen organiseren maakte de Stichting, naast specifieke bijdragen voor projecten als onderhoud en renovatie van het schoolgebouw, maandelijks exploitatiebijdragen over.


Goede doel
In oktober 2019 was de school het goede doel van Melanchton Bergschenhoek. Alle leerlingen van de 2e klassen gingen 3 dagen op pad om door middel van allerlei creatieve acties geld op te halen.
Daarmee werd een bedrag opgehaald van ruim 5.600 euro. De bedoeling was hiermee de bovenste verdieping te voorzien van een zachte ondergrond en in te richten met gymnastiek apparatuur. Dit zou
begin 2020 worden opgepakt, maar door de Corona-crisis is dit voorlopig in de ijskast gezet.


Activiteiten
Tijdens het schooljaar werd Moederdag, de Internationale dag van het kind en Kerstmis uitgebreid met de kinderen gevierd. Van deze activiteiten en andere ontwikkelingen van de school werd door de directie van het school verslag gedaan aan sponsors in september en december door middel van
nieuwsbrieven.

In januari 2019 werden schoolreisjes gehouden. De jongste leerlingen bezochten het Parque Historico, de oudste leerlingen gingen onder andere naar een 3D bioscoop.


Overlijden oprichter
Begin augustus overleed de oprichter en bouwer van de school, de vader van de directrice, na meer dan een jaar in coma te hebben gelegen. Het leidde tot veel verdriet, niet alleen bij de familieleden, maar ook bij leerkrachten, leerlingen en hun ouders. Hij had niet alleen de school gebouwd en later met hulp van Nederlandse sponsors uitgebouwd, maar was ook na zijn pensioen steeds heel nauw betrokken bij de school en de leerlingen en leraren, als conciërge en ‘vaderfiguur’.


Bestuur
Het bestuur van de Stichting was in 2019 ongewijzigd. Bestuurders zijn J.(Jos) Mijnders (voorzitter), J.(Jo) B.M. in ’t Veen (secretaris) en J.(John) van der Meulen (penningmeester).


Website
Voor een ANBI is het verplicht om diverse gegevens openbaar te maken op haar internetsite, zoals
naam, contactgegevens, bestuurssamenstelling, doelstelling, verslagen van activiteiten en financiële
verantwoordingen. Met de in 2013 in gebruik genomen website www.schoolinecuador.nl voldoet de
Stichting aan de sinds 1 januari 2014 door de Belastingdienst gestelde voorwaarden.


Toekomstplannen
Er stond voor 2020 een groot project op het programma, te weten een renovatie en inrichting van het terras op de bovenste verdieping van de school, te financieren met de opbrengst van de goede doelen actie van Melanchton Bergschenhoek. Of en wanneer dit kan worden gerealiseerd hangt af van de ontwikkelingen met het Corona-virus.
Als gevolg van de Coronacrisis zal 2020, zowel voor Ecuador, als voor de school naar verwachting een heel moeilijk jaar worden. Het financiële beleid zal aangepast moeten worden om het voortbestaan van de school te verzekeren en het doen van investeringen zal op het tweede plan komen.


Het bestuur


Bleiswijk, maart 2020.

Auteur: Kasper Mijnders

Ik ben Kasper Mijnders. Woonachtig in Guayaquil, Ecuador. Met mijn vrouw Maria Fernanda zijn wij ruim 10 jaar geleden de basisschool Escuela Semillero de la Patria begonnen. De Nederlandse stichting "Stichting School in Ecuador" is in 2012 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *