Verslag van activiteiten 2022

Algemeen
Stichting School in Ecuador (‘de Stichting’) is op 10 mei 2012 opgericht en ingeschreven in het Handelsregister onder RSIN nummer 851650806.

De Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De belangrijkste doelstelling van de Stichting is het verwerven van gelden t.b.v. het financieel ondersteunen van basisschool Semillero de la Patria te Guayaquil, Ecuador en het financieel mogelijk maken van projecten op deze school. De sponsorgelden worden op basis van behoeften van het schoolbestuur naar de bankrekening van de school overgeboekt.

Ontwikkeling van de school
In 2022 mochten na 2 jaar coronacrisis de scholen in Ecuador weer open. Vanaf mei bij de begin van het nieuwe schooljaar is fysiek lesgegeven. Er waren 220 inschrijvingen, 30 meer dan het voorgaande jaar. De inkomsten van de school (inschrijf- en lesgelden) waren hierdoor hoger dan in 2021.


Investeringen en onderhoud
Omdat de school werd heropend moest extra onderhoud worden gepleegd. Ook werden op last van de brandweer extra brandwerende maatregelen getroffen en werd het brandalarmsysteem vernieuwd.


Exploitatiebijdragen en andere bijdragen
Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven bieden en andere activiteiten te organiseren maakt de stichting, naast specifieke bijdragen voor onderhoud en renovatie van het schoolgebouw, exploitatiebijdragen over. In 2022 heeft de Stichting aan exploitatiebijdragen, onderhoud en investeringen ruim Euro 2.600 (2021: Euro 3.000) overgemaakt.

Daarnaast werd een eenmalige bedrag van circa $ 1.500 overgemaakt in verband met nabetalingen voor lokale belastingen e.d. wegens de legalisering van de school.


Bestuur
Het bestuur van de Stichting was in 2022 ongewijzigd. Bestuurders zijn J.(Jos) Mijnders (voorzitter), J.(Jo) B.M. in ’t Veen (secretaris) en J.(John) van der Meulen (penningmeester).


ANBI-voorwaarden
Voor een ANBI is het verplicht om diverse gegevens openbaar te maken op haar internetsite, zoals naam, contactgegevens, bestuurssamenstelling, doelstelling, beleidsplannen, verslagen van activiteiten en financiële verantwoordingen. Met de website www.schoolinecuador.nl voldoet de Stichting aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden.
In 2022 zijn de statuten van de stichting aangepast, zodat deze geheel voldoen aan de voor een ANBI te stellen eisen en aan de Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen (WBRT). De notariskosten hiervoor bedroegen circa euro 650.


Toekomst
De renovatie en inrichting van het terras op de bovenste verdieping van de school, te financieren met de in 2019 verkregen opbrengst van de goede doelen actie van Melanchton Bergschenhoek, is nog niet uitgevoerd. Het is de bedoeling hiervan een gedeelte in 2023 uit te voeren.


Het bestuur,
Bleiswijk, 1 maart 2023.

Auteur: Kasper Mijnders

Ik ben Kasper Mijnders. Woonachtig in Guayaquil, Ecuador. Met mijn vrouw Maria Fernanda zijn wij ruim 10 jaar geleden de basisschool Escuela Semillero de la Patria begonnen. De Nederlandse stichting "Stichting School in Ecuador" is in 2012 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *