Verslag van de activiteiten in 2020

STICHTING SCHOOL IN ECUADOR


Algemeen
Stichting School in Ecuador (‘de Stichting’) is op 10 mei 2012 opgericht en ingeschreven in het Handelsregister onder RSIN nummer 851650806.

De Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften aan de school onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn.
De belangrijkste doelstelling van de Stichting was ook in 2020 het verwerven van gelden t.b.v. het financieel ondersteunen van basisschool Semillero de la Patria te Guayaquil, Ecuador en het financieel mogelijk maken van projecten op deze school. De sponsorgelden worden op basis van behoeften van het schoolbestuur naar de bankrekening van de school overgeboekt.


Ontwikkeling van de school
Het vooruitzicht voor het afgelopen schooljaar was dat er veel inschrijvingen zouden zijn en de klassen weer helemaal zouden vollopen. Maar omdat Ecuador en vooral Guayaquil in maart 2020 zwaar werden getroffen door de Corona werd er een strenge lockdown ingevoerd. Hierdoor moest de school in opdracht van het Ministerie van Onderwijs worden gesloten. Dit betekende dat er in maart/april 2020 geen zomerschool kon worden gehouden en fysiek onderwijs bij het begin van het nieuwe schooljaar niet mogelijk was.
Om toch lessen te kunnen geven zijn er plannen per klas opgesteld en is alle lesstof digitaal gemaakt en ook beschikbaar voor whatsapp, want de meeste kinderen hebben geen laptop. Vanaf 1 juni is online (via whatsapp) lesgegeven.
Er waren 160 inschrijvingen, dat is 60 minder dan het voorgaande jaar. Veel ouders die werkloos waren geworden konden echter ook de lesgelden niet meer betalen. De inkomsten van de school (inschrijf- en lesgelden) waren hierdoor veel lager dan voorheen en werd 2020 voor de school een
moeilijk jaar. Om het voortbestaan van de school te verzekeren werd het financiële beleid aangepast (de salarissen van de docenten werden verlaagd naar $ 275 per maand) en investeringen tot een minimum beperkt. Desondanks leidde de school in 2020 een exploitatieverlies van circa $ 6.000.


Bezoek door de ambassadrice
In februari bezocht de Nederlandse ambassadrice voor Ecuador en Peru, mevrouw Nathalie Lintvelt, de school op uitnodiging van de directie. Zij was onder de indruk van hetgeen is neergezet.

Bezoek van de Nederlandse Ambassadrice Peru, Ecuador en Bolivia, Mevrouw Nathalie Lintvelt en Nederlands Consul Guayaquil, dhr. Egbert Spaans


Ondersteuning van ouders en leerlingen
De voedselbank, die in het verleden is opgezet door Unilever en waaraan vele bedrijven voedsel doneren, heeft gedurende het jaar regelmatig (wekelijks tot 2-wekelijks) hulppakketten aan de wijk aangeboden. Aan de school is gevraagd om de distributie te verzorgen, omdat zij de families van de wijk via de leerlingen in beeld heeft. Het was veel werk, maar behalve dat het voor de gezinnen een zeer welkome steun is, leverde het voor de school veel goodwill op. Een stichting die valt onder de aartsbisschop van Guayaquil houdt toezicht op de verdeling van de pakketten.


Investeringen en onderhoud
Aan het begin van het jaar werd een schilderbeurt aan het interieur uitgevoerd en werden lessenaars gerenoveerd. Er werden wederom 10 laptops ontvangen van Skretting.


Sponsoring
Om extra opbrengsten te verkrijgen teneinde het exploitatieverlies van de school over 2020 te kunnen opvangen heeft de stichting in juni 2021 een eenmalige sponsoractie gehouden om. Deze actie heeft ruim Euro 7.000 opgeleverd. Wij zijn al onze sponsors zeer dankbaar voor de steun die zij hebben gegeven.


Exploitatiebijdragen en andere bijdragen
Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven bieden en andere activiteiten te kunnen organiseren maakt de Stichting, naast specifieke bijdragen voor projecten als onderhoud en renovatie van het schoolgebouw, maandelijks exploitatiebijdragen over.
Vanwege de financiële situatie van de school heeft de stichting in 2020 aan exploitatiebijdragen en onderhoud circa Euro 6.000 (2019: Euro 3.000) overgemaakt. Daarbij moet nog worden aangetekend dat in 2019 een eenmalige last van Euro 1.400 was opgenomen in verband kosten van legalisering van de school.


Bestuur
Het bestuur van de Stichting was in 2020 ongewijzigd. Bestuurders zijn J.(Jos) Mijnders (voorzitter), J.(Jo) B.M. in ’t Veen (secretaris) en J.(John) van der Meulen (penningmeester).


Website

Voor een ANBI is het verplicht om diverse gegevens openbaar te maken op haar internetsite, zoals naam, contactgegevens, bestuurssamenstelling, doelstelling, verslagen van activiteiten en financiële verantwoordingen. Met de website www.schoolinecuador.nl voldoet de Stichting aan de door de
Belastingdienst gestelde voorwaarden.


Toekomst
Als gevolg van de Coronacrisis zal 2021 voor het land Ecuador, de stad Guayaquil en ook voor de school wederom een moeilijk jaar worden. Vaccinaties zullen naar verwachting pas in de loop van het
3e kwartaal van het jaar op grotere schaal gaan plaatsvinden.
De school is op dit moment gesloten en, hoewel er plannen zijn om weer fysiek te gaan lesgeven is momenteel nu duidelijk dat de school bij de aanvang van het nieuwe schooljaar in mei 2021 nog open mag. Zo begint het schooljaar wederom met on-line lessen. Het aantal inschrijvingen loopt daarom achter vergeleken met het aantal leerlingen voor de coronatijd. Daarom wordt er weer een aanzienlijk exploitatieverlies verwacht. De stichting beschikt vooralsnog over voldoende middelen om dit verlies te dekken.
Het plan voor renovatie en inrichting van het terras op de bovenste verdieping van de school, te financieren met de in 2019 verkregen opbrengst van de goede doelen actie van Melanchton Bergschenhoek, zal door de Corona crises ook in 2021 nog niet kunnen worden uitgevoerd.


Het bestuur,


Bleiswijk, 1 mei 2021.

Coronavirus in Ecuador – update Mei / Juni 2020


Anderhalve maand na ons bericht over het Coronavirus in Ecuador, tijd voor een update. Allereerst hartelijk dank voor jullie spontane steun aan de school. De reacties waren hartverwarmend.

Sinds afgelopen woensdag zijn maatregelen bij ons in Guayaquil versoepeld; als één van de eerste steden in Ecuador, zijn we van het rode naar het oranje stoplicht gegaan.
Dit omdat het aantal nieuwe gevallen drastisch is afgenomen. Er wordt zelfs gesproken dat inmiddels tussen de 30-40% van de bevolking in Guayaquil het virus al in zekere mate gehad heeft. Nog altijd zijn er vele maatregelen van kracht, zoals een avondklok vanaf 21.00 uur, bedrijven mogen open met maximaal 50% van het personeel en winkels mogen op 30% van hun capaciteit open. Mondkapjes zijn overal verplicht. Iedereen heeft wel bekenden en/of familie verloren, dus de angst zit er nog goed in.

Ook heeft de lockdown grote economische gevolgen, vele bedrijven zijn failliet gegaan, of zijn ingekrompen, honderdduizenden zijn hun baan kwijt. Mensen die altijd van dag tot dag leven lijden honger, omdat ze nu helemaal geen inkomsten meer hebben De regering heeft daarbovenop nog voor miljarden moeten bezuinigen vanwege de ingestorte olieprijs, met vele ontslagen tot gevolg.

Het Ministerie van Onderwijs heeft besloten dat de scholen beginnen vanaf 1 juni, voor de eerste schoolmaanden echter alleen op afstand, door gebruik te maken van digitale middelen. In tegenstelling tot Nederland of andere Europese landen, gaan de scholen hier waarschijnlijk pas weer open als de situatie volledig onder controle is.

Voor onze school heeft dit natuurlijk ook grote gevolgen: de inschrijvingen voor komend schooljaar liggen achter op ons gemiddelde, we hebben ongeveer 160 leerlingen, 50 minder dan vorig jaar. Dankzij de steun die we hebben ontvangen, hebben we onze docentes gedeeltelijk kunnen doorbetalen. Het schoolgeld hebben we gezien de situatie waarin velen zich bevinden, voor al onze leerlingen iets moeten verlagen.

We zijn druk bezig met een alternatief schoolprogramma, gebaseerd op eenvoudige, maar leuke projecten die zorgen voor wat afleiding bij onze kinderen. Per klas hebben we een whatspp-groep gemaakt, waarin filmpjes, kleine documenten, zoals pdf’s en excel sheets kunnen worden verstuurd. Vrijwel alle ouders hebben een telefoon waarop ze dat kunnen ontvangen. Ook krijgen we binnenkort de schoolboeken van de gemeente en proberen we die snel aan onze leerlingen te overhandigen.

We kunnen gelukkig afsluiten met goed nieuws.

Afgelopen donderdag 21 mei hebben we op onze school aan de families van onze leerlingen voedselpakketten uitgedeeld. Dankzij de donaties van de Voedselbank Diakonia, 10 jaar geleden opgezet door Unilever-Ecuador, en het fruitexport bedrijf Fyffes, hebben we voor al onze schoolkinderen en hun families ruim 160 voedselpakketten kunnen samenstellen met alle basisbehoeftes, zoals onder meer kip en varkensvlees, rijst, appels en bananen voor ongeveer een week. De logistiek en distributie was een hele klus, maar de dankbaarheid van de ouders en kinderen was heel groot! We gaan proberen dit de komende tijd minimaal elke twee weken te doen.

Donderdag 21 mei, uitdelen van pakketen met eerste levensbehoefte

Wij wensen iedereen het beste en natuurlijk heel veel gezondheid.

1 Juni zijn we inmiddels met het schooljaar begonnen. Via online lessen zullen de kinderen voorlopig les krijgen. De eerste week is goed bevallen.

Daarnaast konden we dankzij voedselbank #diakonia en #fyffesecuador weer mooie voedselpakketen samenstellen en uitdelen afgelopen dinsdag, 2 juni. Dit keer, vanwege de viering van de dag van het Kind, waren de voedselpakketen naast de eerste levensbehoeften gevuld met allerlei verassingen voor onze kinderen, zoals chocolademelk, koekjes, fruithapjes en chips.

Corona Virus April 2020

Corona Virus in Ecuador.

Guayaquil, 27 april 2020


Zoals vrijwel overal ter wereld heeft het Corona Virus ook in Ecuador inmiddels vele slachtoffers gemaakt. Het dagelijkse leven staat zo goed als stil en sinds half maart zijn we hier in een volledige “lockdown”. Auto’s mogen nog maar één keer per week de straat op en alleen voor essentiele zaken, zoals boodschappen, een bezoek aan de dokter, en of apotheek. Na 14.00 moet iedereen thuis zijn.

De lockdown leidt tot grote problemen, in een land waar ongeveer 50% van de economie, informeel is, waar de meerderheid van de mensen rondkomen met wat ze dagelijks verdienen, wonen in kleine huisjes met complete families bijelkaar, heeft zo’n ingreep drastische gevolgen. De regering staat met de rug tegen de muur, hadden ze deze maatregelen niet ingevoerd, was het krakende zorgsysteem nog verder ingestort en was het leed waarschijnlijk niet te overzien geweest.

Ook nu valt het leed niet te overzien, vele hebben inmiddels de heftige beelden gezien onze stad Guayaquil die het zwaarst getroffen is. De laatste cijfers bieden wat hoop, maar de betrouwbaarheid hiervan roept vele vragen op. Er wordt nauwelijks getest en ook hoe lang deze lockdown nog vol te houden is, wat zijn de gevolgen van een eventuele versoepeling.  

Voor onze school heeft dit natuurlijk ook grote gevolgen, de inschrijvingen voor komend schooljaar liggen vrijwel stil, we hebben geen inkomsten, maar proberen wel onze docentes te blijven betalen. Zij en hun gezinnen zijn volledig afhankelijk van hun salaris.

Met teletrabajo zijn we inmiddels begonnen ons voor te bereiden op het schooljaar 2020-2021, het Ministerie van Onderwijs heeft besloten dat we op 1 juni beginnen, met online klassen voor minimaal 2 weken, hoogstwaarschijnlijk langer. Iets wat voor de grote meerderheid van onze leerlingen onmogelijk zal zijn vanwege het ontbreken van een internetverbinding en of computer. We zijn druk bezig met een alternatief, gebasseerd op eenvoudige maar leuke projecten die zorgen voor wat afleiding bij onze kinderen.

Met ons zelf gaat het goed.
Thuis vermaken we ons op het moment met spelletjes spelen met de kleintjes, tekenen, buiten spelen in onze tuin, koken en netflix. We blijven uiteraard zoveel mogelijk thuis.


Wij wensen iedereen het beste en natuurlijk heel veel gezondheid in deze moeilijke tijd.

Donatie laptops voor klas 7

Dankzij de bemiddeling van het Nederlandse Consulaat kregen we van Skretting 7 laptops cadeau voor onze groep 8 leerlingen. Binnen een paar maanden krijgt ook de rest van al onze groep 8 leerlingen computers van Skretting. Skretting is één van de belangrijkste vis en garnalen voer bedrijven ter wereld en hoort bij Nutreco. De export van kweek garnalen is na olie het belangrijkste export product van Ecuador. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2850856834996858&id=333432130072687