Verslag van activiteiten 2022

Algemeen
Stichting School in Ecuador (‘de Stichting’) is op 10 mei 2012 opgericht en ingeschreven in het Handelsregister onder RSIN nummer 851650806.

De Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De belangrijkste doelstelling van de Stichting is het verwerven van gelden t.b.v. het financieel ondersteunen van basisschool Semillero de la Patria te Guayaquil, Ecuador en het financieel mogelijk maken van projecten op deze school. De sponsorgelden worden op basis van behoeften van het schoolbestuur naar de bankrekening van de school overgeboekt.

Ontwikkeling van de school
In 2022 mochten na 2 jaar coronacrisis de scholen in Ecuador weer open. Vanaf mei bij de begin van het nieuwe schooljaar is fysiek lesgegeven. Er waren 220 inschrijvingen, 30 meer dan het voorgaande jaar. De inkomsten van de school (inschrijf- en lesgelden) waren hierdoor hoger dan in 2021.


Investeringen en onderhoud
Omdat de school werd heropend moest extra onderhoud worden gepleegd. Ook werden op last van de brandweer extra brandwerende maatregelen getroffen en werd het brandalarmsysteem vernieuwd.


Exploitatiebijdragen en andere bijdragen
Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven bieden en andere activiteiten te organiseren maakt de stichting, naast specifieke bijdragen voor onderhoud en renovatie van het schoolgebouw, exploitatiebijdragen over. In 2022 heeft de Stichting aan exploitatiebijdragen, onderhoud en investeringen ruim Euro 2.600 (2021: Euro 3.000) overgemaakt.

Daarnaast werd een eenmalige bedrag van circa $ 1.500 overgemaakt in verband met nabetalingen voor lokale belastingen e.d. wegens de legalisering van de school.


Bestuur
Het bestuur van de Stichting was in 2022 ongewijzigd. Bestuurders zijn J.(Jos) Mijnders (voorzitter), J.(Jo) B.M. in ’t Veen (secretaris) en J.(John) van der Meulen (penningmeester).


ANBI-voorwaarden
Voor een ANBI is het verplicht om diverse gegevens openbaar te maken op haar internetsite, zoals naam, contactgegevens, bestuurssamenstelling, doelstelling, beleidsplannen, verslagen van activiteiten en financiële verantwoordingen. Met de website www.schoolinecuador.nl voldoet de Stichting aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden.
In 2022 zijn de statuten van de stichting aangepast, zodat deze geheel voldoen aan de voor een ANBI te stellen eisen en aan de Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen (WBRT). De notariskosten hiervoor bedroegen circa euro 650.


Toekomst
De renovatie en inrichting van het terras op de bovenste verdieping van de school, te financieren met de in 2019 verkregen opbrengst van de goede doelen actie van Melanchton Bergschenhoek, is nog niet uitgevoerd. Het is de bedoeling hiervan een gedeelte in 2023 uit te voeren.


Het bestuur,
Bleiswijk, 1 maart 2023.

Verslag van de activiteiten in 2021

STICHTING SCHOOL IN ECUADOR

Algemeen

Stichting School in Ecuador (‘de Stichting’) is op 10 mei 2012 opgericht en ingeschreven in het Handelsregister onder RSIN nummer 851650806. De Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De belangrijkste doelstelling van de Stichting is het  verwerven van gelden t.b.v. het financieel ondersteunen van basisschool Semillero de la Patria te Guayaquil, Ecuador en het financieel mogelijk maken van projecten op deze school. De sponsorgelden worden op basis van behoeften van het schoolbestuur naar de bankrekening van de school overgeboekt.

Ontwikkeling van de school

Ook in 2021 zijn als gevolg van de coronacrisis in opdracht van het Ministerie van Onderwijs alle scholen in Ecuador gesloten gebleven. Ook dit jaar is alle lesstof digitaal gemaakt en is on-line (via whatsapp) lesgegeven. Er waren 180 inschrijvingen, 20 meer dan het voorgaande jaar.
Doordat de economie weer begon te draaien hadden meer ouders werk en konden de meeste ouders de lesgelden voldoen. De inkomsten van de school (inschrijf- en lesgelden) waren hierdoor weer hoger dan in 2020.
Omdat de kosten lager bleven (de salarissen van de docenten werden niet verhoogd en vaste kosten  werden tot een minimum beperkt) kon het exploitatieverlies van de school in 2021 beperkt blijven tot circa $ 3.000 (2020: exploitatieverlies van circa $ 6.000).

Ondersteuning van ouders en leerlingen

De voedselbank, die in het verleden is opgezet door Unilever en waaraan vele bedrijven voedsel doneren, heeft ook in 2021 regelmatig via de school hulppakketten aan de wijk aangeboden. Dit  leverde voor de school weer veel goodwill op.

Vaccinaties

De school is in oktober en november op twee dagen vaccinatielokatie geweest. De vaccinaties waren gericht op de kinderen en ouders van de school. Op deze dagen zijn ruim 100 kinderen ingeënt met hun eerste en tweede vaccinatie. Daarnaast vele ouders en buurtbewoners.

Investeringen en onderhoud

Omdat de school gesloten was bleven onderhoud en investeringen tot een minimum beperkt. Voor het komende jaar zullen wat kleine onderhoudswerkzaamheden nodig zijn als de school weer open mag.

Sponsoring

Om extra opbrengsten te verkrijgen teneinde het exploitatieverlies van de school te kunnen opvangen werd in 2020 een eenmalige sponsoractie gehouden, die ruim $ 7.000 heeft opgeleverd. Ook in 2021 zijn nog enkele extra bijdragen ontvangen.

Exploitatiebijdragen en andere bijdragen

Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven bieden en andere activiteiten te organiseren maakt de stichting, naast specifieke bijdragen voor projecten als onderhoud en renovatie van het schoolgebouw, maandelijks exploitatiebijdragen over. In 2021 heeft de stichting aan exploitatiebijdragen en onderhoud ruim $ 3.000 (2019: $ 6.000) overgemaakt.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting was in 2020 ongewijzigd. Bestuurders zijn J.(Jos) Mijnders (voorzitter), J.(Jo) B.M. in ’t Veen (secretaris) en J.(John) van der Meulen (penningmeester).

ANBI-voorwaarden

Voor een ANBI is het verplicht om diverse gegevens openbaar te maken op haar internetsite, zoals naam, contactgegevens, bestuurssamenstelling, doelstelling, beleidsplannen, verslagen van activiteiten en financiële verantwoordingen. Met de website www.schoolinecuador.nl voldoet de Stichting aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden.

In 2021 zijn voorbereidingen gestart om de statuten van de stichting aan te passen zodat deze geheel voldoen aan de voor een ANBI te stellen eisen. Dit zal begin 2022 worden afgerond.

Toekomst

Als gevolg van de Coronacrisis zal ook 2022 voor de school nog een onzeker jaar worden. Vaccinaties hebben in Ecuador weliswaar op grote schaal plaatsgevonden en er zijn concrete plannen zijn om in mei 2022 weer fysiek te gaan lesgeven, maar nieuwe varianten zouden roet in het eten kunnen gooien.
Indien met on-line lessen moet worden doorgegaan wordt er weer een exploitatieverlies verwacht.
De stichting beschikt vooralsnog over voldoende middelen om dit verlies te dekken.

De renovatie en inrichting van het terras op de bovenste verdieping van de school, te financieren met de in 2019 verkregen opbrengst van de goede doelen actie van Melanchton Bergschenhoek, is door de coronacrises ook in 2021 niet uitgevoerd. Onzeker is of dit in 2022 wel het geval zal zijn.

Binnen enkele weken hoopt de school groen licht te krijgen voor een zomercursus die half maart van start zou moeten gaan.

Het bestuur

Bleiswijk, 20 februari 2022.

Verslag van de activiteiten in 2020

STICHTING SCHOOL IN ECUADOR


Algemeen
Stichting School in Ecuador (‘de Stichting’) is op 10 mei 2012 opgericht en ingeschreven in het Handelsregister onder RSIN nummer 851650806.

De Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften aan de school onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn.
De belangrijkste doelstelling van de Stichting was ook in 2020 het verwerven van gelden t.b.v. het financieel ondersteunen van basisschool Semillero de la Patria te Guayaquil, Ecuador en het financieel mogelijk maken van projecten op deze school. De sponsorgelden worden op basis van behoeften van het schoolbestuur naar de bankrekening van de school overgeboekt.


Ontwikkeling van de school
Het vooruitzicht voor het afgelopen schooljaar was dat er veel inschrijvingen zouden zijn en de klassen weer helemaal zouden vollopen. Maar omdat Ecuador en vooral Guayaquil in maart 2020 zwaar werden getroffen door de Corona werd er een strenge lockdown ingevoerd. Hierdoor moest de school in opdracht van het Ministerie van Onderwijs worden gesloten. Dit betekende dat er in maart/april 2020 geen zomerschool kon worden gehouden en fysiek onderwijs bij het begin van het nieuwe schooljaar niet mogelijk was.
Om toch lessen te kunnen geven zijn er plannen per klas opgesteld en is alle lesstof digitaal gemaakt en ook beschikbaar voor whatsapp, want de meeste kinderen hebben geen laptop. Vanaf 1 juni is online (via whatsapp) lesgegeven.
Er waren 160 inschrijvingen, dat is 60 minder dan het voorgaande jaar. Veel ouders die werkloos waren geworden konden echter ook de lesgelden niet meer betalen. De inkomsten van de school (inschrijf- en lesgelden) waren hierdoor veel lager dan voorheen en werd 2020 voor de school een
moeilijk jaar. Om het voortbestaan van de school te verzekeren werd het financiële beleid aangepast (de salarissen van de docenten werden verlaagd naar $ 275 per maand) en investeringen tot een minimum beperkt. Desondanks leidde de school in 2020 een exploitatieverlies van circa $ 6.000.


Bezoek door de ambassadrice
In februari bezocht de Nederlandse ambassadrice voor Ecuador en Peru, mevrouw Nathalie Lintvelt, de school op uitnodiging van de directie. Zij was onder de indruk van hetgeen is neergezet.

Bezoek van de Nederlandse Ambassadrice Peru, Ecuador en Bolivia, Mevrouw Nathalie Lintvelt en Nederlands Consul Guayaquil, dhr. Egbert Spaans


Ondersteuning van ouders en leerlingen
De voedselbank, die in het verleden is opgezet door Unilever en waaraan vele bedrijven voedsel doneren, heeft gedurende het jaar regelmatig (wekelijks tot 2-wekelijks) hulppakketten aan de wijk aangeboden. Aan de school is gevraagd om de distributie te verzorgen, omdat zij de families van de wijk via de leerlingen in beeld heeft. Het was veel werk, maar behalve dat het voor de gezinnen een zeer welkome steun is, leverde het voor de school veel goodwill op. Een stichting die valt onder de aartsbisschop van Guayaquil houdt toezicht op de verdeling van de pakketten.


Investeringen en onderhoud
Aan het begin van het jaar werd een schilderbeurt aan het interieur uitgevoerd en werden lessenaars gerenoveerd. Er werden wederom 10 laptops ontvangen van Skretting.


Sponsoring
Om extra opbrengsten te verkrijgen teneinde het exploitatieverlies van de school over 2020 te kunnen opvangen heeft de stichting in juni 2021 een eenmalige sponsoractie gehouden om. Deze actie heeft ruim Euro 7.000 opgeleverd. Wij zijn al onze sponsors zeer dankbaar voor de steun die zij hebben gegeven.


Exploitatiebijdragen en andere bijdragen
Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven bieden en andere activiteiten te kunnen organiseren maakt de Stichting, naast specifieke bijdragen voor projecten als onderhoud en renovatie van het schoolgebouw, maandelijks exploitatiebijdragen over.
Vanwege de financiële situatie van de school heeft de stichting in 2020 aan exploitatiebijdragen en onderhoud circa Euro 6.000 (2019: Euro 3.000) overgemaakt. Daarbij moet nog worden aangetekend dat in 2019 een eenmalige last van Euro 1.400 was opgenomen in verband kosten van legalisering van de school.


Bestuur
Het bestuur van de Stichting was in 2020 ongewijzigd. Bestuurders zijn J.(Jos) Mijnders (voorzitter), J.(Jo) B.M. in ’t Veen (secretaris) en J.(John) van der Meulen (penningmeester).


Website

Voor een ANBI is het verplicht om diverse gegevens openbaar te maken op haar internetsite, zoals naam, contactgegevens, bestuurssamenstelling, doelstelling, verslagen van activiteiten en financiële verantwoordingen. Met de website www.schoolinecuador.nl voldoet de Stichting aan de door de
Belastingdienst gestelde voorwaarden.


Toekomst
Als gevolg van de Coronacrisis zal 2021 voor het land Ecuador, de stad Guayaquil en ook voor de school wederom een moeilijk jaar worden. Vaccinaties zullen naar verwachting pas in de loop van het
3e kwartaal van het jaar op grotere schaal gaan plaatsvinden.
De school is op dit moment gesloten en, hoewel er plannen zijn om weer fysiek te gaan lesgeven is momenteel nu duidelijk dat de school bij de aanvang van het nieuwe schooljaar in mei 2021 nog open mag. Zo begint het schooljaar wederom met on-line lessen. Het aantal inschrijvingen loopt daarom achter vergeleken met het aantal leerlingen voor de coronatijd. Daarom wordt er weer een aanzienlijk exploitatieverlies verwacht. De stichting beschikt vooralsnog over voldoende middelen om dit verlies te dekken.
Het plan voor renovatie en inrichting van het terras op de bovenste verdieping van de school, te financieren met de in 2019 verkregen opbrengst van de goede doelen actie van Melanchton Bergschenhoek, zal door de Corona crises ook in 2021 nog niet kunnen worden uitgevoerd.


Het bestuur,


Bleiswijk, 1 mei 2021.

Coronavirus in Ecuador – update Mei / Juni 2020


Anderhalve maand na ons bericht over het Coronavirus in Ecuador, tijd voor een update. Allereerst hartelijk dank voor jullie spontane steun aan de school. De reacties waren hartverwarmend.

Sinds afgelopen woensdag zijn maatregelen bij ons in Guayaquil versoepeld; als één van de eerste steden in Ecuador, zijn we van het rode naar het oranje stoplicht gegaan.
Dit omdat het aantal nieuwe gevallen drastisch is afgenomen. Er wordt zelfs gesproken dat inmiddels tussen de 30-40% van de bevolking in Guayaquil het virus al in zekere mate gehad heeft. Nog altijd zijn er vele maatregelen van kracht, zoals een avondklok vanaf 21.00 uur, bedrijven mogen open met maximaal 50% van het personeel en winkels mogen op 30% van hun capaciteit open. Mondkapjes zijn overal verplicht. Iedereen heeft wel bekenden en/of familie verloren, dus de angst zit er nog goed in.

Ook heeft de lockdown grote economische gevolgen, vele bedrijven zijn failliet gegaan, of zijn ingekrompen, honderdduizenden zijn hun baan kwijt. Mensen die altijd van dag tot dag leven lijden honger, omdat ze nu helemaal geen inkomsten meer hebben De regering heeft daarbovenop nog voor miljarden moeten bezuinigen vanwege de ingestorte olieprijs, met vele ontslagen tot gevolg.

Het Ministerie van Onderwijs heeft besloten dat de scholen beginnen vanaf 1 juni, voor de eerste schoolmaanden echter alleen op afstand, door gebruik te maken van digitale middelen. In tegenstelling tot Nederland of andere Europese landen, gaan de scholen hier waarschijnlijk pas weer open als de situatie volledig onder controle is.

Voor onze school heeft dit natuurlijk ook grote gevolgen: de inschrijvingen voor komend schooljaar liggen achter op ons gemiddelde, we hebben ongeveer 160 leerlingen, 50 minder dan vorig jaar. Dankzij de steun die we hebben ontvangen, hebben we onze docentes gedeeltelijk kunnen doorbetalen. Het schoolgeld hebben we gezien de situatie waarin velen zich bevinden, voor al onze leerlingen iets moeten verlagen.

We zijn druk bezig met een alternatief schoolprogramma, gebaseerd op eenvoudige, maar leuke projecten die zorgen voor wat afleiding bij onze kinderen. Per klas hebben we een whatspp-groep gemaakt, waarin filmpjes, kleine documenten, zoals pdf’s en excel sheets kunnen worden verstuurd. Vrijwel alle ouders hebben een telefoon waarop ze dat kunnen ontvangen. Ook krijgen we binnenkort de schoolboeken van de gemeente en proberen we die snel aan onze leerlingen te overhandigen.

We kunnen gelukkig afsluiten met goed nieuws.

Afgelopen donderdag 21 mei hebben we op onze school aan de families van onze leerlingen voedselpakketten uitgedeeld. Dankzij de donaties van de Voedselbank Diakonia, 10 jaar geleden opgezet door Unilever-Ecuador, en het fruitexport bedrijf Fyffes, hebben we voor al onze schoolkinderen en hun families ruim 160 voedselpakketten kunnen samenstellen met alle basisbehoeftes, zoals onder meer kip en varkensvlees, rijst, appels en bananen voor ongeveer een week. De logistiek en distributie was een hele klus, maar de dankbaarheid van de ouders en kinderen was heel groot! We gaan proberen dit de komende tijd minimaal elke twee weken te doen.

Donderdag 21 mei, uitdelen van pakketen met eerste levensbehoefte

Wij wensen iedereen het beste en natuurlijk heel veel gezondheid.

1 Juni zijn we inmiddels met het schooljaar begonnen. Via online lessen zullen de kinderen voorlopig les krijgen. De eerste week is goed bevallen.

Daarnaast konden we dankzij voedselbank #diakonia en #fyffesecuador weer mooie voedselpakketen samenstellen en uitdelen afgelopen dinsdag, 2 juni. Dit keer, vanwege de viering van de dag van het Kind, waren de voedselpakketen naast de eerste levensbehoeften gevuld met allerlei verassingen voor onze kinderen, zoals chocolademelk, koekjes, fruithapjes en chips.

Corona Virus April 2020

Corona Virus in Ecuador.

Guayaquil, 27 april 2020


Zoals vrijwel overal ter wereld heeft het Corona Virus ook in Ecuador inmiddels vele slachtoffers gemaakt. Het dagelijkse leven staat zo goed als stil en sinds half maart zijn we hier in een volledige “lockdown”. Auto’s mogen nog maar één keer per week de straat op en alleen voor essentiele zaken, zoals boodschappen, een bezoek aan de dokter, en of apotheek. Na 14.00 moet iedereen thuis zijn.

De lockdown leidt tot grote problemen, in een land waar ongeveer 50% van de economie, informeel is, waar de meerderheid van de mensen rondkomen met wat ze dagelijks verdienen, wonen in kleine huisjes met complete families bijelkaar, heeft zo’n ingreep drastische gevolgen. De regering staat met de rug tegen de muur, hadden ze deze maatregelen niet ingevoerd, was het krakende zorgsysteem nog verder ingestort en was het leed waarschijnlijk niet te overzien geweest.

Ook nu valt het leed niet te overzien, vele hebben inmiddels de heftige beelden gezien onze stad Guayaquil die het zwaarst getroffen is. De laatste cijfers bieden wat hoop, maar de betrouwbaarheid hiervan roept vele vragen op. Er wordt nauwelijks getest en ook hoe lang deze lockdown nog vol te houden is, wat zijn de gevolgen van een eventuele versoepeling.  

Voor onze school heeft dit natuurlijk ook grote gevolgen, de inschrijvingen voor komend schooljaar liggen vrijwel stil, we hebben geen inkomsten, maar proberen wel onze docentes te blijven betalen. Zij en hun gezinnen zijn volledig afhankelijk van hun salaris.

Met teletrabajo zijn we inmiddels begonnen ons voor te bereiden op het schooljaar 2020-2021, het Ministerie van Onderwijs heeft besloten dat we op 1 juni beginnen, met online klassen voor minimaal 2 weken, hoogstwaarschijnlijk langer. Iets wat voor de grote meerderheid van onze leerlingen onmogelijk zal zijn vanwege het ontbreken van een internetverbinding en of computer. We zijn druk bezig met een alternatief, gebasseerd op eenvoudige maar leuke projecten die zorgen voor wat afleiding bij onze kinderen.

Met ons zelf gaat het goed.
Thuis vermaken we ons op het moment met spelletjes spelen met de kleintjes, tekenen, buiten spelen in onze tuin, koken en netflix. We blijven uiteraard zoveel mogelijk thuis.


Wij wensen iedereen het beste en natuurlijk heel veel gezondheid in deze moeilijke tijd.

Verslag van de activiteiten 2019

STICHTING SCHOOL IN ECUADOR
Verslag van de activiteiten 2019

Algemeen
Stichting School in Ecuador (‘de Stichting’) is op 10 mei 2012 opgericht en ingeschreven in het handelsregister onder RSIN nummer 851650806. De Stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften aan de school onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn.

De belangrijkste doelstelling van de Stichting was ook in 2019 het verwerven van gelden t.b.v. het financieel ondersteunen van basisschool Semillero de la Patria 1414 te Guayaquil, Ecuador en het financieel mogelijk maken van projecten op deze school.

De sponsorgelden worden op basis van behoeften van het schoolbestuur naar de bankrekening van de school overgeboekt.


Investeringen en onderhoud
Het jaar begon met een schilderbeurt en het maken en renoveren van veel lessenaars om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Verder is een videosysteem aangebracht, waarmee op afstand de school kan worden geobserveerd, zowel de buitenzijde van het gebouw, als in lokalen.


Ontwikkeling van de school
De verwachting was dat er weer heel veel inschrijvingen zouden zijn, mede omdat – als gevolg van bezuinigingen bij de overheid – staatsscholen werden gesloten. De toeloop was nog groter dan verwacht en er werd een record aantal kinderen van 212 ingeschreven.

Dit leidde ertoe dat alle klassen volliepen. De onderwijsinspectie heeft, zoals ieder jaar, een bezoek gebracht aan de school en stelde dat de kinderen teveel op elkaar zitten en dat klaslokalen moeten worden vergroot. Onduidelijk is nog op welke wijze dit moet gebeuren. Mogelijk zal het aantal leerlingen toch moeten worden beperkt.


Exploitatiebijdragen en andere bijdragen
Om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven bieden en andere activiteiten te kunnen organiseren maakte de Stichting, naast specifieke bijdragen voor projecten als onderhoud en renovatie van het schoolgebouw, maandelijks exploitatiebijdragen over.


Goede doel
In oktober 2019 was de school het goede doel van Melanchton Bergschenhoek. Alle leerlingen van de 2e klassen gingen 3 dagen op pad om door middel van allerlei creatieve acties geld op te halen.
Daarmee werd een bedrag opgehaald van ruim 5.600 euro. De bedoeling was hiermee de bovenste verdieping te voorzien van een zachte ondergrond en in te richten met gymnastiek apparatuur. Dit zou
begin 2020 worden opgepakt, maar door de Corona-crisis is dit voorlopig in de ijskast gezet.


Activiteiten
Tijdens het schooljaar werd Moederdag, de Internationale dag van het kind en Kerstmis uitgebreid met de kinderen gevierd. Van deze activiteiten en andere ontwikkelingen van de school werd door de directie van het school verslag gedaan aan sponsors in september en december door middel van
nieuwsbrieven.

In januari 2019 werden schoolreisjes gehouden. De jongste leerlingen bezochten het Parque Historico, de oudste leerlingen gingen onder andere naar een 3D bioscoop.


Overlijden oprichter
Begin augustus overleed de oprichter en bouwer van de school, de vader van de directrice, na meer dan een jaar in coma te hebben gelegen. Het leidde tot veel verdriet, niet alleen bij de familieleden, maar ook bij leerkrachten, leerlingen en hun ouders. Hij had niet alleen de school gebouwd en later met hulp van Nederlandse sponsors uitgebouwd, maar was ook na zijn pensioen steeds heel nauw betrokken bij de school en de leerlingen en leraren, als conciërge en ‘vaderfiguur’.


Bestuur
Het bestuur van de Stichting was in 2019 ongewijzigd. Bestuurders zijn J.(Jos) Mijnders (voorzitter), J.(Jo) B.M. in ’t Veen (secretaris) en J.(John) van der Meulen (penningmeester).


Website
Voor een ANBI is het verplicht om diverse gegevens openbaar te maken op haar internetsite, zoals
naam, contactgegevens, bestuurssamenstelling, doelstelling, verslagen van activiteiten en financiële
verantwoordingen. Met de in 2013 in gebruik genomen website www.schoolinecuador.nl voldoet de
Stichting aan de sinds 1 januari 2014 door de Belastingdienst gestelde voorwaarden.


Toekomstplannen
Er stond voor 2020 een groot project op het programma, te weten een renovatie en inrichting van het terras op de bovenste verdieping van de school, te financieren met de opbrengst van de goede doelen actie van Melanchton Bergschenhoek. Of en wanneer dit kan worden gerealiseerd hangt af van de ontwikkelingen met het Corona-virus.
Als gevolg van de Coronacrisis zal 2020, zowel voor Ecuador, als voor de school naar verwachting een heel moeilijk jaar worden. Het financiële beleid zal aangepast moeten worden om het voortbestaan van de school te verzekeren en het doen van investeringen zal op het tweede plan komen.


Het bestuur


Bleiswijk, maart 2020.

Fijne Kerstdagen – December 2019

Beste Donateurs,

Zo aan het eind van het jaar 2019 met de kerstdagen alweer voor de deur, willen wij jullie graag hartelijk danken voor de steun die jullie ook dit jaar weer gegeven hebben aan ons schoolproject.

Wij hebben vorige week vrijdag het jaar afgesloten op school met een spetterend Kerstfeest door en voor onze kinderen. Elke klas deed mee, sommige klassen voerden een toneelstuk op, het Kerstverhaal naspelend, andere deden dansjes en weer andere zongen Kerstliedjes, ook in het Engels. Aan het eind van het Kerstfeest hadden alle klassen hun eigen Kerstlunch. Dankzij vele sponseringen van bedrijven hier in Guayaquil een waar festijn.

2019 is een wat betreft de school een goed jaar geweest, we eindigen dit jaar na de eerdere records van 2017 en van 2018, wederom met een record aantal van 207 leerlingen, wat rondom het maximum zit. Wel gaan we kijken hoe we de klassen en onze ruimtes beter kunnen benutten, zodat we volgend jaar onze leerlingen nog meer comfort kunnen aanbieden.

Ook was 2019 bijzonder dankzij de prachtige steun die we kregen van de 2e klassers van Melanchthton College Bergschenhoek. Komende zomervakantie gaan we daar een prachtig dakspeeltuin van aanleggen.

Natuurlijk wil ook stilstaan bij het overlijden van mijn schoonvader, 2 augutus dit jaar. Na ruim een jaar in coma te hebben gelegen en te hebben gestreden voor zijn leven, verloor hij het ongelijke gevecht begin augustus. 

Naast dat hij als bouwer en destijds in 2006 één van de initiatiefnemers was van de school, was hij ook dagelijks betrokken bij school als klusjesman en conciërge. De kinderen hielden erg van hem, hij maakte grapjes met ze, sprak ze soms streng toe en op andere momenten gaf hij ze een aai over hun bol of gaf hij ze een lolly. Hij was voor alle leerlingen een soort opa.  

Op 2 januari beginnen we met de laatste loodjes van het schooljaar. De kinderen hebben les tot 31 januari, de afsluitende repetitieweek volgt meteen daarna en eindigt 7 februari, doordat er lessen moeten worden ingehaald door de landelijke stakingen van oktober.

Voordat de repetities beginnen gaan we nog op ons jaarlijkse schoolreisje, half januari.

De afsluiting van het schooljaar zal zijn op maandag 10 februari.

Namens alle kinderen, docenten, ouders willen wij jullie bedanken voor de steun die we van jullie gehad hebben. Dankzij jullie hebben we de kinderen een geweldig mooi 2019 kunnen geven.

Wij wensen jullie allemaal een fijne jaarwisseling en een gelukkig en gezond 2020.

Nieuwbrief September 2019


Beste donateurs,

Het 1e halfjaar van schooljaar 2019-2020 loopt bijna ten einde, tijd voor een update.

Record aantal leerlingen op onze school
Na het record van vorig jaar, hebben we dit schooljaar weer meer leerlingen:
220 leerlingen, gaan alweer ruim 4 maanden tot ieders tevredenheid naar school.
We hebben een extra juf aan genomen, waarmee we nu 7 docentes hebben; elke klas heeft zijn eigen juf en eigen klaslokaal.

Nadat we de school in de vakantie zelf hadden
geschilderd en extra meubilair aangeschaft, begonnen we het schooljaar op 16 april.


Slecht nieuws
Na ruim een jaar in coma op bed te hebben gelegen, na een val van de trap en de daarbij opgelopen hersenschade is onze (schoon)vader, tevens conciërge, administrateur en onze steun op school, overleden. In de ochtend van vrijdag 2 augustus werd uiteindelijk een hartstilstand hem fataal.
Een hele verdrietige gebeurtenis voor ons allen. We leefden lange tijd tussen hoop en vrees, waarbij de vrees het steeds meer won van de hoop. We hebben van alles geprobeerd, soms dachten we dat het goed zou komen, vaak waren er nieuwe tegenslagen, echter we zijn ervan overtuigd dat ondanks zijn toestand, hij de liefde van ons allen gevoeld moet hebben
en wellicht het gevecht daarom zo lang heeft volgehouden.
Het is een heel zwaar jaar voor ons geweest, waarbij we wel eens onze school, onze kinderen en ons eigen leven minder aandacht konden geven dan we gewild zouden hebben. Dat is nu voorbij, maar we missen hem nog elke dag en het verdriet is nog groot.

Het semester bijna afgesloten
Deze week hebben de kinderen projectweek, volgende week repetitieweek. Vervolgens zullen we op 14 september het eerste halfjaar evalueren met de rapportvergaderingen.
Hieronder een kort overzicht van de afgelopen maanden:
Mei: grootste viering van Moederdag, er werden gedichten opgedragen aan de moeders, ballades gezongen en er werd een ‘moeder van het jaar’ gekozen. Een mooie dag waarop alle kinderen, van de kleinste tot de grootste hun liefde voor hun moeder toonden.
Juni begon met de Dag van het Kind: muziek, optredens en natuurlijk een diner per klas.
Juli is de feestmaand van de stad. Op 25 juli wordt de stichting van de stad gevierd en werden we uitgenodigd voor een excursie naar het planetarium. De kinderen keken hun ogen uit en leerden meer over de sterrenhemel van het zuidelijk halfrond, de planeten die ons omringen en de vele satellieten die in een baan rond de aarde zijn gelanceerd.
We gaan beginnen met de laatste loodjes van het eerste semester en hebben half september
een week vakantie om te kunnen uitblazen.


Wij bedanken jullie ook dit jaar voor uw steun aan ons project.

Nieuwsbrief oktober 2012

Beste Adoptieouders en Donateurs,                                       Guayaquil, 12 oktober 2012

Het schooljaar loopt alweer richting de laatste fase, nog een kleine 4 maanden en dan begint de Ecuadoriaanse zomervakantie.

We liggen qua lesstof op schema op vrijwel alle vakken, ondanks dit jaar vanwege de zware regenval gedurende de regentijd het schooljaar 2 weken later begon.

Inmiddels hebben de meeste van de adoptie ouders het laatste nieuws van hun adoptiekind gekregen, een enkeling ontbreekt nog en wordt zo snel mogelijk verzonden.

We hebben ook vele activiteiten naast de gebruikelijke lessen georganisseerd, er is weer veel met jullie enthousiaste adoptieouders en donateuren te delen. De hoogste tijd voor een update!

Schooljaar 2012 – 2013

We zijn het schooljaar 2012 – 2013 aangevangen met 171 leerlingen. Door enkele wijzigingen en helaas ons eerste geval van schorsing zijn we inmiddels met 166 leerlingen. Dit ook omdat we tegenwoordig gedurende het schooljaar geen nieuwe leerlingen mogen aannemen, behalve in speciale gevallen. Ook dit jaar kregen we de schoolboeken gratis van de overheid. Wat voor de ouders een belangrijke steun is. Daarnaast heeft Colegio Americano Guayaquil ons ruim 250 reken- en biologiewerkboeken geschonken.

Activiteiten

Natuurlijk hebben we mede dankzij de bijdragen van de adoptieouders en donateurs weer een aantal extra (onderwijs) activiteiten kunnen organiseren.

Tentoonstellingen / Open Huis

Donderdag 5 en vrijdag 6 oktober stonden in het teken van onze eerste open schooltentoonstelling. Donderdag ging het over biologie, aardrijkskunde en natuurkunde, en vrijdag was gereserveerd voor de Ecuadoriaanse cultuur.

Beide dagen werden gecombineerd met een Open Huis/ Beurs, waarbij iedereen welkom was om een kijkje te komen nemen. Op beide dagen was de publieke belangstelling en de interesse groot in de presentaties die de kinderen van groep 3 tot en met 8 hadden voorbereid.
Donderdag stond in het teken van allerlei interessante proefjes en onderzoeken: van uitbarstende vulkanen tot energie opwekken met citroenen.

Vrijdag stond in het teken van taal en cultuur. Vele van de culturen die in Ecuador aanwezig zijn, werden vertegenwoordigd en gepresenteerd door de leerlingen van onze school. Door middel van dans, klederdracht en mijn favoriet: lokale gerechten.

Groot School Dictee en Reken competitie

In Ecuador is het gebruikelijk dat er jaarlijks schoolwedstrijden gehouden worden op het vlak van Dictee en Rekenen. Ook onze school is daar dit jaar mee gestart.

Het was een groot succes; met veel enthousiasme oefenden de leerlingen weken op hun taal- en rekenkennis. Behalve de eer hadden we ook leuke prijzen en voor de winnaars was er een hele bijzondere prijs: 2 becas voor komend schooljaar. Dat betekent dat deze 2  leerlingen geen schoolgeld betalen over het schooljaar 2013- 2014.

Sportdag

Vanwege de andere activiteiten die we in oktober hadden, hebben we de Sportdag 2012 uitgesteld tot half november.

Kerstfeest op Colegio Americano

Op zaterdag 8 december zijn alle leerlingen van Semillero de la Patria uitgenodigd op Colegio Americano, de Amerikaanse school van Guayaquil waar ik zelf sinds 2 jaar werkzaam ben als docent Engels van groep 5. Mijn leerlingen van groep 5 van vorig jaar, dit jaar dus groep 6, hebben al onze kinderen van groep 2 tot en met 6 uitgenodigd het Kerstfeest met hen te vieren op de Amerikaanse school, een feest dat volledig wordt verzorgd door mijn ex-leerlingen en hun ouders.

Een erg mooie uitnodiging en erg belangrijk voor ons als Ecuadoriaanse school dat de steun niet alleen uit Europa komt, maar ook van een paar kilometer verderop.

Museumbezoek

De leerlingen van groep 7 en 8 gaan begin december naar het museum voor archeologie, kunst en cultuur, MAAC. Dit museum is met name gericht op de Ecuadoriaanse Pre-Spaanse geschiedenis en kunst. Een interactief museum op de wandelpromenade langs de rivier in het centrum. De leerlingen kijken hier nu al naar uit.

Uitbreidingsplan

Uitbreiding van onze school is onze nieuwe droom, we zijn er hard voor aan het denken hoe dit te kunnen realiseren. Heel goed nieuws is alvast dat we zijn geadopteerd door het goede doelen project voor de Zoetermeerse Middelbare School, het Alfrink College.

Waar mijn goede vriend en lid van de de aanbevelingscommissie van onze stichting, Philip Hendricks, leraar Aardrijkskunde is.

We hebben nog een paar maanden voordat we een definitieve keuze maken op welke manier we gaan uitbreiden.

Rest ons een ieder het beste te wensen, en wij houden jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen wat betreft de stichting en de school!

Groetjes, Maria Fernanda en Kasper Mijnders