Geschiedenis van de school

Hoe het begon

Maria Fernanda Anchundia Ponce startte in 2005 een lagere school in de achterstandswijk Flor de Bastion in het noord oosten van haar geboortestad Guayaquil.

De wijk van de school (Bastion Popular)De omgeving van de school

In 2005 bouwde de vader van Maria Fernanda Achundia Ponce, die aannemer is, een lagere school in de Flor de Bastion. De school begon met 30 leerlingen en groeide de jaren daarna gestaag.

Op zijn 1e reis door Zuid-Amerika in 2005 ontmoette Kasper Mijnders op één van de laatste dagen van zijn reis in de badplaats Atacames (Ecuador) Fernanda. Hij hoorde over de school en was als net afgestudeerd leraar heel geïnteresseerd. Nadat Kasper weer terug was in Nederland om als leraar Aardrijkskunde aan de slag te gaan hielden zij regelmatig contact.

Eind 2006 ging Kasper op reis naar Midden-Amerika. Met kerstmis 2006 mailde Fernanda dat het goed liep op school en dat deze groeide, maar dat zij geen kerstman kon vinden en of Kasper niet even langs kon komen. Dat was lastig, maar nadat Kasper weer terug was in Nederland besloot hij in september 2007 naar Ecuador te verhuizen en te gaan helpen met de verdere opbouw van de school.

Kerstprinses Heidi Prado

En Kerstmis 2007 was Kasper kerstman van de school.

In de jaren bouwden ze samen de school verder uit en bleef Kasper ieder jaar de kerstman.

In 2008 werd, met steun vanuit Nederland door sponsoracties op de middelbare school Melanchton de Blesewic, giften van voetbalvereniging Soccer Boys en vele vrienden uit Bleiswijk e.o., het schoolgebouw uitgebreid met een dakterras, een vereiste van het Ministerie van Onderwijs, waar de kinderen gymles kregen en evenementen en festiviteiten worden gehouden.

P1030522

In maart 2008 brachten Kasper en Fernanda een bezoek aan Nederland. Tijdens dit verblijf van 6 weken werd er een artikel in de Heraut geplaatst en dat leverde nog een groot aantal spontane reacties en giften op.

Klik op deze link voor het artikel:

http://herautonline.nl/heraut-online/index.php?itemid=7527

De Heraut besteedde in januari 2009 nogmaals aandacht aan de school en aan hetgeen met de steun uit Nederland was bereikt:

http://www.heraut-online.nl/heraut-online/index.php?itemid=9623

2009 – Start Adoptieplan

Doordat de school in de wijk het enige alternatief is voor de gratis, maar overvolle publieke school, was de school in 2009 vol. De aanpassing die nodig was (de bouw van 2 schoollokalen en het funderen van het laatste stuk van de eerste verdieping) werd geraamd op 3.000 dollar. Om dit te kunnen betalen zou het schoolgeld voor de toch al armlastige ouders moeten worden verhoogd. Dat was uiteraard geen optie.

Daarom werd een adoptieplan opgesteld en in november 2009 werd het adoptieplan gepubliceerd. Er kon een kind geadopteerd worden vanaf 30 dollar per jaar (20 euro per adoptiekind per schooljaar). Er meldden zich vele adoptieouders die een of meer kinderen financieel adopteerden.

2010 – Realisatie 2 extra lokalen op de 1e verdieping

uitbreidingDankzij deze enthousiaste steun van vele adoptieouders en donateurs in Nederland en ook in Ecuador, was er in januari 2010 voldoende geld verzameld om 2 extra lokalen op het schoolplein op de 1e verdieping aan te leggen. KPMG gaf een bijdrage voor de aanschaf van extra lessenaars.

Opening van de 1e verdieping

In mei 2010 was  de officiële opening van de nieuwe verdieping. Vele ouders en andere nieuwsgierigen kwamen een kijkje nemen.

Het Katholieke Vrouwengilde van Bleiswijk nam een initiatief voor een Bibliotheek op onze school. Zij verkochten hun oude boeken en het geld werd aan de school geschonken voor de aankoop van boeken van de leerlingen en hun ouders mogen daar ook gebruik van maken.

Bij Soccer Boys stonden 25 voetbalshirts garant voor de aankoop van computers voor de Mediatheek.

Afbeelding7

In Nederland werden door sponsors nieuwe initiatieven gesteund, zoals de aanleg van tegelvloeren door de hele school. De stoffige betonvloeren waren daarmee verdwenen; en hele grote verbetering voor de school en de kinderen.

Afbeelding2

Regelmatig kwamen er spontaan stagiaries langs uit Nederland. Hier geeft Cees Jan van der Leek computerles in de vernieuwde computerruimte.

En ook diverse particulieren steunden de school spontaan financieel! Op 23 augustus werd in Bleiswijk een avond voor sponsors en donateurs georganiseerd.

de kerstman wist ook van het kerstfeestDe engeltjes, allerkleinste van klas1

23 december vierden we Kerst op onze school, diverse korte toneelstukjes worden geoefend, net als vele kerstliedjes en een heuse kerstman. Aan het eind van Kerstfeest hebben we een Kerstdiner met alle kinderen, waarbij elke klas zijn eigen Kerstmenu kiest. Rijst met Kip is het populairst!

Door de actie van het Bleiswijkse Katholieke Vrouwengilde is kon in januari 2011 de bibliotheek in gebruik worden genomen; dankzij contacten gelegd op de jaarlijkse boekenmarkt georganiseerd door het ministerie van Cultuur, hebben we inmiddels ruim 200 boeken in ons bezit.

Een financiële tegenvaller: met terugwerkende kracht, sinds het jaar 2008 dat de school officieel een particuliere school werd en ingeschreven stond bij het Ministerie van Onderwijs, moesten we al onze vergunningen betalen.

Na ruim 5 jaar was het de hoogste tijd ons sanitair voor de kinderen en de docentes aan te pakken. De toiletinrichting werden aan hoge eisen aangepast. Zo zijn alle toiletten betegeld zowel de vloer als de muren, zijn er ecologisch vriendelijke toiletpotten geplaatst en urinoirs voor de jongens.

2011 – Klimaatbeheersing en bibliotheek

Dankzij de voetbalshirts-actie van mijn vrienden van Soccer Boys Zondag 4 en vele nieuwe donaties had de school 11 computers, waarvan 5 met aansluiting met internet.

Afbeelding6

Omdat de mediatheek met de computers dank zij het Ecuadoriaans klimaat heel erg warm wordt raakten computers oververhit en werd klimaatbeheersing in de mediatheek aangelegd Een flinke investering die mogelijk is dankzij onze donateurs. Ook de maandelijkse kosten van het internet komen volledig uit de Adoptieouders ‘Pot’.

2012  Bezoek adoptieouders, Zomerschool en onderzoek verdere uitbreiding

Diploma-uitreiking107_0337

In  januari 2012 bezochten 13 adoptieouders Ecuador en waren aanwezig op de slotdag van het schooljaar waarop met veel festiviteiten de diploma’s aan de kinderen die waren geslaagd werden uitgedeeld.

De kinderen hadden dansen ingestudeerd en deden dat met verve in traditionele Ecuadoriaanse klederdracht.

Afbeelding1

 

Adoptieouders op bezoek.

IMG_3697

De bezoekers uit Nederland maakten daarna een schitterende rondreis door Ecuador onder leiding van Kasper en Fernanda.

Zomerschool

20120228133040431632247af576deaacb7525d8de23f9439f

De zomerschool was in maart 2012 een nieuw initiatief om de kinderen uit de buurt, niet alleen die van onze school, te voorzien van leuke activiteiten, maar ook met extra bijspijkermomenten. Tientallen kinderen kwamen in hun vakantie dagelijks naar school, voor extra klassen rekenen en taal, maar ook voor een snelcursus internet, schilderen en Engelse les.

Deze zomercursus werd volledig mogelijk gemaakt door onze adoptieouders en dankzij de inbreng van enkele stagiares

201202281330404381e0d22e88121c4a6fa3d107bc7bdfaa0f

Groei aantal leerlingen

Met ruim 155 leerlingen zaten de lokalen in mei 2012 bij het begin van het schooljaar vol. Voor een aantal klassen konden we nu geen leerlingen meer aannemen en moesten leerling en ouders worden teleurgesteld. De vraag kwam op hoe de school nog verder kon worden uitgebreid?

Voor 2012/2013 konden we niets meer worden veranderd, maar voor volgend schooljaar moest heel serieus worden nagedacht over de mogelijkheden. Het was natuurlijk fantastisch dat er meer dan 150 leerlingen waren dit schooljaar, dat was de doelstelling tot we 5 jaar geleden in dit project stapten, echter kinderen te moeten teleurstellen  is duidelijk de andere kant van de medaille.

Oprichting Stichting

In juni 2012 werd in Nederland de Stichting School in Ecuador opgericht, waardoor wij nog transparanter werden en beter verantwoording kunnen afleggen over de besteding van de beschikbaar gestelde gelden. Dit ook met het oog op de voorgenomen uitbreiding van de school die financieel een groot beslag zou leggen.

Open schooltentoonstelling

Oktober 2012 stond in het teken van onze eerste open schooltentoonstelling, over biologie, aardrijkskunde en natuurkunde en de Ecuadoriaanse cultuur. Beide dagen werden gecombineerd met een Open Huis, waarbij iedereen welkom was om een kijkje te komen nemen.

dokter op bezoek

Tandarts en Dokter op bezoek

Regelmatig proberen we iets bijzonders voor de kinderen te organiseren. Zoals heeft een tandarts verteld over het belang van tandenpoetsen en heeft een arts  voorlichting gegeven.

Groot dictee

klasIn Ecuador is het gebruikelijk dat er jaarlijks schoolwedstrijden gehouden worden op het vlak van Dictee en Rekenen. Ook onze school is daar dit jaar mee gestart. Het was een groot succes; met veel enthousiasme oefenden de leerlingen weken op hun taal- en rekenkennis.

Kerstfeest op Colegio Americano

Op zaterdag 8 december 2012 werden alle leerlingen van Semillero de la Patria uitgenodigd op Colegio Americano de Guayaquil, de Amerikaanse school van Guayaquil waar Kasper sinds 2 jaar werkzaam is als docent. Een erg mooie uitnodiging en erg belangrijk voor ons dat de steun niet alleen uit Europa komt, maar ook van een paar kilometer verderop.

2013 – Goede doel van het Alfrink College en realisatie uitbreiding

Uitbreiding van onze school was een droom, maar aan de verschillende alternatieven die werden onderzocht hing een enorm prijskaartje. Maar als de nood het hoogst is is de redding nabij. In december 2012 werd de school gekozen als het goede doelenproject 2013 van de Zoetermeerse Middelbare School, het Alfrink College, waar Philip Hendricks, goede vriend en lid van de commissie van aanbeveling van onze stichting, leraar Aardrijkskunde is.

In december 2012  was er een ‘lichtjesavond’ op deze school die al een flink bedrag opleverde. Er werd een filmpje gemaakt van de school om leerlingen en leraren van het Alfrink College te laten zien hoe de situatie op het schooltje was. Op de ‘Goede doelendag’ van het Alfrink College in maart werd de actie afgesloten en zagen we met welk enthousiasme de kinderen zich inzetten voor het goede doel. In juni 2013 ontving de voorzitter van de Stichting tijdens het slotfeest van het Alfrink College symbolisch een prachtig bedrag.

Tijdens het bezoek van Kasper en Fernanda aan Nederland in maart 2013 werd ook een lezing voor het Heerengenootschap Blesewic gehouden dat een heel mooi bedrag schonk. heraut 4 april 2013

Aan deze lezing en de gift van het Heerengenootschap werd ook aandacht besteed in de Heraut, het streekblad van Lansingerland.

Dankzij de giften van het Alfrink College en het Heerengenootschap Blesewic en de steun van andere donateurs en adoptieouders kon de bouw van nieuwe lokalen op de eerste verdieping worden gerealiseerd. Eerst moest de constructie worden verstevigd, waardoor in dit aardbevingsgevoelige gebied een etage op de school kan worden gezet. Op de plek op de 1e verdieping waar het terras was werden vervolgens 3 lokalen gebouwd en daarboven op de 2e verdieping werd een nieuw dakterras gerealiseerd als speelplaats voor de kinderen. Na de verbouwing begin 2013 heeft iedere klas een eigen lokaal.

In 2016 wordt de vloer van de 1e verdieping  voorzien van tegels, dankzij de steun van Catz International te Rotterdam.
In 2017 wordt de school met een speciale coating geschilderd, waardoor de verf beter bestand is tegen het hete klimaat en de regen.

De school na de uitbreiding van 2013Het nieuwe dakterras in 2013

Het schilderen van de schoolIn 2018 en 2019 steeg het aantal leerlingen verder tot ruim 200. Daarmee zitten alle klaslokalen vol.

In augustus 2019 overleed de vader van Fernanda die in 2005 aan de wieg heeft gestaan van de school. De laatste jaren fungeerde hij als concierge van de school maar was ook een steunpilaar en vraagbaak voor alle leerkrachten en leerlingen.

In oktober 2019 was de school het goede doel van de 2e klassers van Melanchton Bergschenhoek. Deze leerlingen haalden met allerlei creatieve goede doelen acties een prachtig bedrag op voor de school. Hiermee zullen verbeteringen worden aangebracht aan het pand met name aan de 2e verdieping.

Bericht in de Heraut inzake de Goede doelen actie Melanchton Bergschenhoek oktober 2019


In januari 2020 behaalden weer een groot aantal leerlingen hun diploma. Dit werd uiteraard gevierd.

Corona Virus

En toen was daar het Corona Virus. Dat betekende een zeer strenge lockdown en een avondklok die elke dag om 14.00 in ging. Guayaquil werd ongelovelijk zwaar getroffen met één van de hoogte sterftecijfers ter wereld. Alles moest dicht en dus ook onze school.

Vanaf juni mochten we weer les geven maar alleen op afstand, dus online. Hoe goed en kwaad dat ook ging in onze omgeving waar internet geen vanzelfsprekendheid is. Ondanks onze lessen online werden gegeven was de school een paar keer per week geopend. Dit om voedselpakketen aan de mensen uit de ook economisch zwaar getroffen wijk, dit in samenwerking met Diakonia, de voedselbank van Guayaquil.

Uitdelen van voedsel pakketen

Voor onze school had dit alles natuurlijk ook grote gevolgen, de inschrijvingen vielen ver terug, we hadden nauwelijks inkomsten, maar konden dankzij de stichting wel onze docentes te blijven betalen. Zij en hun gezinnen zijn volledig afhankelijk van hun salaris in ruil voor de hulp bij het uitdelen van voedselpakketen en de aantal uren per week van online lessen.

We hebben het eind van het schooljaar 2020 -2021 gelukkig gehaald en zo begin 2021 ging het weer wat beter in Guayaquil.

In februari kregen we hoog bezoek. We werden bezocht door de Nederlandse ambassadrice voor Ecuador, Peru en Bolivia mevrouw Nathalie Lintvelt. Zij was onder de indruk van hetgeen is neergezet.

Bezoek van de Ambassadrice Mevr. Lintvelt en Consul Dhr. Spaans

Helaas door nieuwe uitbraaksgolven en een slome start van het vaccineren moesten we ook het schooljaar 2021 -2022 online beginnen. De economie was wel weer wat aan het opkrabbelen en beetje bij beetje kregen we onze leerlingen weer terug. Ondanks de verbeteringen bleef de steun via de voedselbank doorlopen en tekenden we contracten met Diakonia om dat ook in de toekomst te blijven doen, dit ook om ondervoeding en eenzijdige voeding bij kinderen tegen te gaan.

Een auto vol nog niet rijpe bananen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *